DS Bevakning

Ronderande bevakning

Om objektet inte behöver en väktare på plats under hela dygnet erbjuder vi ronderande bevakning. Rondbevakning innebär att väktaren med bil besöker bevakningsobjektet under vissa tider för att kontrollera att objektet är i säkert och att inga obehöriga vistas på plats. Väktarna kan även komma vid fasta tider som vid låsning och upplåsning. Ronderande bevakning kan även utföras med godkänd hundförare med bevakningshund. Genom att våra väktare ständigt har kontakt med larmcentralen kan vi snabbt tillkalla polis, brandkår eller ambulans.

  • DS-Bevakning-erbjuder-Parkeringsservice-i-Stockholm