DS Bevakning

Ordningshållning

Ordningsvakter används främst i offentliga miljöer, köpcentrum, torg, evenemang, restaurangmiljöer, sjukhus och i kollektivtrafiken där allmänheten har tillträde. Våra ordningsvakter är utbildade med första hjälpen och är sedan många år i bevaknings branschen. För oss är det viktigt att våra kunder känner sig väl bemöta av våra ordningsvakter. Det vi kan erbjuda är anställda som har lång erfarenhet av att arbeta med människor. Vårt största mål är att skapa trygghet och säkerhet.

DS-Bevakning-Ordningshållnnig-Ordningsvakt